Nanjing City南京城市

Nanjing City Football Club (Chinese: 南京城市足球俱乐部) is a professional Chinese football club that currently participates in the China League One. The team is based in Nanjing, Jiangsu.

History

The club was founded on 29 December 2014 as Nanjing Fengfan and participated within the Nanjing City League Second Division by the Nanjing Civil Affairs Bureau. Initially formed as youth football training club on 1 November 2017 the club would complete their Chinese Football Association (CFA) registration to participate within the Nanjing Football Association Super League and take part within the Chinese football pyramid. A seventh place finish and eighth place finish in the 2018 league season would be enough to qualify for the 2019 Chinese Champions League where they won the division title and promotion to the China League Two.

Nanjing City南京城市

team squad

goalkeepers
HZ
1
Huang Zihao
WJ
16
Wei Jian
ZJ
21
Zhang Jingyi
HK
42
Hao Kesen
defenders
SN
2
Sun Ningzhe
CJ
3
Chu Jinzhao
CF
10
Chen Fangzhou
MS
17
Mou Shantao 牟善韬
WL
22
Wu Lei (On Loan From Shandong Taishan)
AA
24
Albi Alla
XJ
26
Xu Jizu (On Loan From Zhejiang)
ZX
27
Zheng Xuejian
Wang Dalong 王大龙
31
Wang Dalong 王大龙
CH
33
Cao Haiqing曹海清
WH
35
Wang Haozhi
Ritus Krjauklis
37
Ritus Krjauklis
ZJ
40
Zhu Jiayi
Zhou Yuchen 周煜辰
45
Zhou Yuchen 周煜辰
YR
29
Yang Ruohao
WJ
39
Wang Jie
midfielders
ZX
4
Zhang Xinlin 张新林
HX
8
Han Xu韩旭
MZ
12
Meng Zhen
JS
14
Jiang Shichao
AW
20
Abdusalam Wal
SE
23
Sun Enming (On Loan From Shanghai Port)
ZM
30
Zhao Mingyu
TY
32
Tao Yuan 陶源
LJ
34
Li Jiawei
ZL
38
Zou Li
forwards
ZJ
5
Zhou Jiahao
HP
7
Huang Peng
GW
9
Ge Wei 戈伟
LR
11
Li Rui 李锐
MB
28
Messi Bouli
ZX
41
Zhang Xianbing
HS
19
Hu Shuming