Lokomotiv Gomel

FC Lokomotiv Gomel is a Belarusian football club based in Gomel.

History

The team was founded in 2008 as Gomelzheldortrans, and later that same year, they won the Gomel Oblast championship. Following a successful performance in the final tournament among the winners of regional leagues, at the end of the year, the Gomelzheldortrans were promoted to the Belarusian Second League. In 2014, Gomelzheldortrans made their debut in the First League.

In December 2016, the club changed its name to Lokomotiv Gomel

.

This page also has a version in other languages:  Локомотив (russian)

Lokomotiv Gomel

team squad

goalkeepers
AS
1
Andrey Silivonchik
YK
16
Yevgeniy Kondratenko
defenders
VB
17
Vladislav Belashevich
YV
76
Yevgeniy Voyna
VU
92
Vitaliy Urbanovich
midfielders
AK
3
Andrey Kukharyonok
AK
4
Aleksandr Kuchinskiy
YK
5
Yevgeni Kudash
WJ
6
Wepa Jumaýew
VS
9
Vladislav Sychev
DK
11
Daniil Kovalev
AT
18
Alyaksey Tsimashenka
PT
19
Pavel Trofimchuk
YB
23
Yegor Barsukov
RD
89
Roman Danilkov
DN
97
Dmitriy Nizhnik
forwards
Aleksandr Yanchenko
10
Aleksandr Yanchenko
DK
20
Denis Kozlovskiy
DL
21
Dmitri Lavrishchev
YA
24
Yevgeniy Azersky