Tambov
1-0
Shinnik Yaroslavl

Finished

Face To Face

K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
24 Feb 11:15 11:15, 24 Feb fin
HT: 0-0 FT: 1-0
SF
0-0
1-0
1.83
3.60
4.26
24 Apr 11:15 11:15, 24 Apr fin
HT: 0-0 FT: 1-0
59-46
FNL
0-0
1-0
20 Feb 08:30 08:30, 20 Feb fin
HT: 0-1 FT: 0-2
PF
0-1
0-2
06 Oct 07:00 07:00, 06 Oct fin
HT: 1-0 FT: 3-0
14-28
FNL
1-0
3-0

Tambov Last Games

0 0 - + + + 0 - - + - 0 - - 0 - + - - - - + + + - 0 + - 0 0 0 +
K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
07 Mar 08:30 08:30, 07 Mar fin
HT: 1-0 FT: 1-0
24-22
RFPL
1-0
1-0
1.63
3.91
5.78
01 Mar 06:00 06:00, 01 Mar fin
HT: 0-0 FT: 0-0
21-19
RFPL
0-0
0-0
3.54
3.07
2.31
27 Feb 11:15 11:15, 27 Feb fin
HT: 5-0 FT: 7-0
FINAL
5-0
7-0
1.21
6.00
12.9
24 Feb 11:15 11:15, 24 Feb fin
HT: 0-0 FT: 1-0
SF
0-0
1-0
1.83
3.60
4.26
21 Feb 05:45 05:45, 21 Feb fin
HT: 3-0 FT: 4-1
GS
3-0
4-1
18 Feb 03:00 03:00, 18 Feb fin
HT: 0-0 FT: 1-1
GS
0-0
1-1
2.00
3.97
3.25
15 Feb 05:45 05:45, 15 Feb fin
HT: 1-1 FT: 2-2
GS
1-1
2-2
06 Feb 06:00 06:00, 06 Feb fin
HT: 0-0 FT: 0-0
Tambov 1
FRC
0-0
0-0
03 Feb 09:00 09:00, 03 Feb fin
HT: 0-1 FT: 0-3
FRC
0-1
0-3
07 Dec 06:00 06:00, 07 Dec fin
HT: 0-0 FT: 3-0
18-19
RFPL
0-0
3-0
2.96
3.15
2.63
02 Dec 11:30 11:30, 02 Dec fin
HT: 0-0 FT: 0-0
33-17
RFPL
0-0
0-0
1.37
4.96
8.86
22 Nov 11:30 11:30, 22 Nov fin
HT: 1-2 FT: 2-3
17-31
RFPL
1-2
2-3
5.72
3.79
1.66
09 Nov 08:30 08:30, 09 Nov fin
HT: 1-0 FT: 1-2
30-14
RFPL
1-0
1-2
1.64
3.78
6.05
02 Nov 09:30 09:30, 02 Nov fin
HT: 1-1 FT: 1-2
13-11
RFPL
1-1
1-2
2.06
3.23
4.13
26 Oct 07:00 07:00, 26 Oct fin
Tambov 1
HT: 1-0 FT: 3-0
8-16
RFPL
1-0
3-0
2.81
2.95
2.94
19 Oct 07:00 07:00, 19 Oct fin
HT: 0-0 FT: 1-2
8-14
RFPL
0-0
1-2
2.80
3.14
2.78
05 Oct 09:30 09:30, 05 Oct fin
HT: 2-0 FT: 2-1
11-8
RFPL
2-0
2-1
2.00
3.33
4.24
28 Sep 07:00 07:00, 28 Sep fin
HT: 0-0 FT: 2-0
8-8
RFPL
0-0
2-0
1.89
3.52
4.50
25 Sep 08:00 08:00, 25 Sep fin
HT: 2-0 FT: 4-0
R32
2-0
4-0
2.54
3.02
3.06
21 Sep 12:00 12:00, 21 Sep fin
HT: 1-1 FT: 2-1
5-20
RFPL
1-1
2-1
4.57
3.34
1.94
15 Sep 09:30 09:30, 15 Sep fin
Tambov 1
HT: 0-0 FT: 0-2
5-16
RFPL
0-0
0-2
6.45
3.86
1.60
31 Aug 12:00 12:00, 31 Aug fin
HT: 0-1 FT: 1-1
7-4
RFPL
0-1
1-1
2.04
3.11
4.49
24 Aug 07:00 07:00, 24 Aug fin
HT: 0-1 FT: 0-2
4-5
RFPL
0-1
0-2
17 Aug 09:30 09:30, 17 Aug fin
HT: 0-1 FT: 0-2
4-10
RFPL
0-1
0-2
10 Aug 07:00 07:00, 10 Aug fin
HT: 0-1 FT: 2-2
Tambov 1
0-3
RFPL
0-1
2-2
1.86
3.40
4.88
04 Aug 09:30 09:30, 04 Aug fin
HT: 0-1 FT: 0-1
3-4
RFPL
0-1
0-1
2.80
3.11
2.81
27 Jul 09:30 09:30, 27 Jul fin
HT: 1-0 FT: 2-0
0-4
RFPL
1-0
2-0
5.51
3.79
1.68
21 Jul 09:30 09:30, 21 Jul fin
HT: 2-1 FT: 2-1
1-0
RFPL
2-1
2-1
1.33
4.76
12.4
14 Jul 12:00 12:00, 14 Jul fin
HT: 0-0 FT: 2-1
0-0
RFPL
0-0
2-1
1.17
6.79
15.6
05 Jul 11:00 11:00, 05 Jul fin
HT: 0-0 FT: 0-0
FRC
0-0
0-0

Shinnik Yaroslavl Last Games

+ 0 - - 0 0 + + - 0 + 0 + + + - - + - 0 + - + + 0 + 0 - + 0 + +
K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
27 Feb 08:30 08:30, 27 Feb canc
PF
24 Feb 11:15 11:15, 24 Feb fin
HT: 0-0 FT: 1-0
SF
0-0
1-0
1.83
3.60
4.26
21 Feb 08:30 08:30, 21 Feb fin
GS
2-0
3-0
18 Feb 08:30 08:30, 18 Feb fin
HT: 0-1 FT: 0-1
GS
0-1
0-1
15 Feb 03:00 03:00, 15 Feb fin
HT: 1-0 FT: 1-1
GS
1-0
1-1
06 Feb 03:30 03:30, 06 Feb fin
HT: 2-0 FT: 2-0
FRC
2-0
2-0
05 Feb 07:00 07:00, 05 Feb fin
HT: 0-2 FT: 0-2
FRC
0-2
0-2
01 Feb 07:00 07:00, 01 Feb fin
HT: 1-0 FT: 2-2
FRC
1-0
2-2
23 Nov 06:00 06:00, 23 Nov fin
37-17
FNL
1-0
3-0
17 Nov 06:00 06:00, 17 Nov fin
25-36
FNL
2-1
2-2
3.17
3.22
2.36
13 Nov 10:30 10:30, 13 Nov fin
33-20
FNL
1-1
3-1
1.73
3.60
4.98
09 Nov 08:00 08:00, 09 Nov fin
HT: 0-0 FT: 0-1
21-30
FNL
0-0
0-1
2.77
2.92
2.89
03 Nov 06:00 06:00, 03 Nov fin
30-25
FNL
0-2
1-3
2.84
3.14
2.63
30 Oct 12:00 12:00, 30 Oct fin
HT: 0-2 FT: 2-2 ET: 2-2 PN: 0-3
R16
0-2
2-2
2-2
0-3
27 Oct 08:00 08:00, 27 Oct fin
13-29
FNL
1-1
1-1
23 Oct 11:30 11:30, 23 Oct fin
HT: 0-1 FT: 0-2
29-29
FNL
0-1
0-2
2.71
2.93
2.94
19 Oct 10:00 10:00, 19 Oct fin
12-26
FNL
0-1
0-4
2.74
3.05
2.80
12 Oct 08:00 08:00, 12 Oct fin
HT: 1-0 FT: 2-3
26-18
FNL
1-0
2-3
05 Oct 11:00 11:00, 05 Oct fin
37-26
FNL
1-0
2-0
1.99
3.29
4.12
29 Sep 08:00 08:00, 29 Sep fin
23-16
FNL
2-2
3-2
1.90
3.44
4.25
25 Sep 11:30 11:30, 25 Sep fin
HT: 0-0 FT: 0-0 ET: 0-0 PN: 5-4
R32
0-0
0-0
0-0
5-4
21 Sep 11:00 11:00, 21 Sep fin
22-20
FNL
0-1
0-1
2.40
3.08
3.24
14 Sep 09:00 09:00, 14 Sep fin
HT: 0-0 FT: 2-2
16-19
FNL
0-0
2-2
07 Sep 08:00 08:00, 07 Sep fin
HT: 1-0 FT: 2-1
16-19
FNL
1-0
2-1
2.64
2.88
3.08
31 Aug 11:00 11:00, 31 Aug fin
HT: 1-0 FT: 2-2
8-15
FNL
1-0
2-2
3.16
3.04
2.47
25 Aug 10:00 10:00, 25 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-1
15-21
FNL
0-0
0-1
21 Aug 11:30 11:30, 21 Aug fin
1R
1-0
1-0
18 Aug 11:00 11:00, 18 Aug fin
19-12
FNL
1-2
2-3
14 Aug 11:30 11:30, 14 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-0
11-5
FNL
0-0
0-0
10 Aug 10:00 10:00, 10 Aug fin
4-10
FNL
1-1
1-1

Tambov Results

Shinnik Yaroslavl Results

Tambov Goals

Shinnik Yaroslavl Goals

Tambov Strength

calculated by the robot

Shinnik Yaroslavl Strength

calculated by the robot

Tambov Goals (Last 30 games)

Total Scored: 35. Total Conceded: 41

Shinnik Yaroslavl Goals (Last 30 games)

Total Scored: 45. Total Conceded: 35

Tambov Scorers (Last 15 games)

Player 25 Sep 28 Sep 05 Oct 19 Oct 26 Oct 02 Nov 09 Nov 22 Nov 02 Dec 07 Dec 03 Feb 06 Feb 15 Feb 18 Feb 21 Feb Total
Vladimir Obukhov 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6
Georgi Melkadze 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Mikhail Kostyukov 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Adessoye Oyewole 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Artyom Fedchuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Anton Kilin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Khasan Mamtov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alexey Gritsaenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Shinnik Yaroslavl Scorers (Last 15 games)

Player 19 Oct 23 Oct 27 Oct 30 Oct 03 Nov 09 Nov 13 Nov 17 Nov 23 Nov 01 Feb 05 Feb 06 Feb 15 Feb 18 Feb 21 Feb Total
Sergey Samodin 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Eldar Nizamutdinov 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 6
Ivan Oleynikov 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Vasiliy Aleynikov 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Oleg Kozhemyakin 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aleksandr Ektov 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Aleksei Pugin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Dmitriy Samoylov 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nikita Drozdov 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nikolay Pokidyshev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Anton Betyuzhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Tambov Bad Boy (Last 30 games)

Player Date
MOHAMED DZHABRAILOV 12.02.2019

Shinnik Yaroslavl Bad Boy (Last 30 games)

Player Date
ELDAR NIZAMUTDINOV 18.02.2020

Game Prediction

calculated by the bots
Bot Bot2 Bot3 Bot4 Bot5
Tambov 1.17 1.50 1.24 1.47 1.00
Shinnik Yaroslavl 1.33 1.17 1.26 1.42 1.13
HT: FT: ET: PN: