Enisey
0-0
PN: 3-4
Fakel Voronezh

Finished

Face To Face

K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
23 Feb 04:45 04:45, 23 Feb fin
HT: 0-0 FT: 0-0 PN: 3-4
PO
0-0
0-0
3-4
07 Sep 10:00 10:00, 07 Sep fin
HT: 1-1 FT: 1-1
9-6
FNL
1-1
1-1
2.48
2.99
3.20

Enisey Last Games

+ - - - - 0 0 0 - - - + 0 0 - - + + 0 + 0 - - + - + - - + - 0 +
K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
26 Feb 07:30 07:30, 26 Feb fin
HT: 0-0 FT: 0-1
11P
0-0
0-1
23 Feb 04:45 04:45, 23 Feb fin
HT: 0-0 FT: 0-0 PN: 3-4
PO
0-0
0-0
3-4
20 Feb 02:00 02:00, 20 Feb fin
HT: 1-0 FT: 1-2
GS
1-0
1-2
17 Feb 04:45 04:45, 17 Feb fin
HT: 1-1 FT: 2-2
GS
1-1
2-2
14 Feb 04:45 04:45, 14 Feb fin
HT: 0-1 FT: 0-4
GS
0-1
0-4
03 Feb 08:00 08:00, 03 Feb fin
HT: 0-0 FT: 2-0
FRC
0-0
2-0
22 Jan 07:00 07:00, 22 Jan fin
HT: 0-0 FT: 2-1
FRC
0-0
2-1
23 Nov 05:00 05:00, 23 Nov fin
HT: 0-0 FT: 1-0
Enisey 1
43-25
FNL
0-0
1-0
17 Nov 03:00 03:00, 17 Nov fin
HT: 0-0 FT: 3-0
22-36
FNL
0-0
3-0
2.86
2.87
2.84
13 Nov 06:00 06:00, 13 Nov fin
HT: 1-0 FT: 4-0
23-22
FNL
1-0
4-0
2.91
2.99
2.69
09 Nov 03:00 03:00, 09 Nov fin
HT: 0-0 FT: 1-0
19-46
FNL
0-0
1-0
4.48
3.30
1.90
03 Nov 06:00 06:00, 03 Nov fin
HT: 1-0 FT: 2-1
41-19
FNL
1-0
2-1
1.50
3.84
7.43
27 Oct 03:00 03:00, 27 Oct fin
HT: 0-2 FT: 0-2
19-35
FNL
0-2
0-2
3.23
3.22
2.33
23 Oct 07:00 07:00, 23 Oct fin
HT: 0-1 FT: 1-1
18-20
FNL
0-1
1-1
2.12
3.05
3.99
19 Oct 01:00 01:00, 19 Oct fin
HT: 0-0 FT: 0-1
19-15
FNL
0-0
0-1
2.31
3.05
3.44
12 Oct 05:00 05:00, 12 Oct fin
HT: 0-1 FT: 1-1
14-18
FNL
0-1
1-1
05 Oct 07:00 07:00, 05 Oct fin
HT: 1-2 FT: 1-3
21-11
FNL
1-2
1-3
1.55
3.93
6.22
29 Sep 05:00 05:00, 29 Sep fin
HT: 1-1 FT: 2-1
8-13
FNL
1-1
2-1
1.97
3.22
4.30
25 Sep 07:30 07:30, 25 Sep fin
HT: 1-0 FT: 1-2
R32
1-0
1-2
8.80
5.00
1.33
20 Sep 04:00 04:00, 20 Sep fin
HT: 1-0 FT: 2-0
21-8
FNL
1-0
2-0
1.61
3.87
5.59
14 Sep 05:00 05:00, 14 Sep fin
HT: 1-0 FT: 2-2
7-15
FNL
1-0
2-2
3.56
3.24
2.17
07 Sep 10:00 10:00, 07 Sep fin
HT: 1-1 FT: 1-1
9-6
FNL
1-1
1-1
2.48
2.99
3.20
03 Sep 09:00 09:00, 03 Sep fin
HT: 0-0 FT: 0-1
1R
0-0
0-1
31 Aug 05:00 05:00, 31 Aug fin
Enisey 1
HT: 1-0 FT: 1-3
6-11
FNL
1-0
1-3
25 Aug 10:00 10:00, 25 Aug fin
HT: 2-0 FT: 2-0
22-6
FNL
2-0
2-0
20 Aug 08:00 08:00, 20 Aug fin
HT: 2-0 FT: 2-0
Enisey 1
12-6
FNL
2-0
2-0
14 Aug 10:30 10:30, 14 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-0
11-5
FNL
0-0
0-0
10 Aug 05:00 05:00, 10 Aug fin
HT: 1-2 FT: 2-2
4-8
FNL
1-2
2-2
03 Aug 07:00 07:00, 03 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-0
13-3
FNL
0-0
0-0
1.99
3.14
4.34
28 Jul 03:00 03:00, 28 Jul fin
HT: 0-0 FT: 0-1
3-2
FNL
0-0
0-1

Fakel Voronezh Last Games

- 0 0 - - + - - - + 0 + 0 - - - 0 0 - - - + - - - 0 - + 0 + - 0
K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
26 Feb 10:15 10:15, 26 Feb fin
HT: 0-0 FT: 2-0
9P
0-0
2-0
23 Feb 04:45 04:45, 23 Feb fin
HT: 0-0 FT: 0-0 PN: 3-4
PO
0-0
0-0
3-4
20 Feb 07:30 07:30, 20 Feb fin
HT: 0-0 FT: 1-1
GS
0-0
1-1
17 Feb 10:15 10:15, 17 Feb fin
HT: 1-0 FT: 2-0
GS
1-0
2-0
14 Feb 10:15 10:15, 14 Feb fin
HT: 2-0 FT: 2-1
GS
2-0
2-1
05 Feb 06:00 06:00, 05 Feb fin
HT: 1-1 FT: 1-1
FRC
1-1
1-1
28 Jan 07:30 07:30, 28 Jan fin
HT: 0-1 FT: 1-2
FRC
0-1
1-2
23 Nov 06:00 06:00, 23 Nov fin
16-32
FNL
0-0
0-2
3.83
3.43
2.00
17 Nov 06:00 06:00, 17 Nov fin
15-15
FNL
1-1
1-1
3.28
3.25
2.27
13 Nov 09:30 09:30, 13 Nov fin
HT: 0-1 FT: 0-2
15-34
FNL
0-1
0-2
3.11
3.53
2.24
09 Nov 08:00 08:00, 09 Nov fin
HT: 1-0 FT: 3-0
33-15
FNL
1-0
3-0
1.47
4.01
7.54
03 Nov 06:00 06:00, 03 Nov fin
38-15
FNL
2-0
4-0
1.52
3.73
7.51
27 Oct 08:00 08:00, 27 Oct fin
HT: 0-1 FT: 0-1
24-12
FNL
0-1
0-1
23 Oct 07:00 07:00, 23 Oct fin
17-12
FNL
5-1
7-2
19 Oct 09:00 09:00, 19 Oct fin
12-26
FNL
0-1
0-4
2.74
3.05
2.80
12 Oct 08:00 08:00, 12 Oct fin
HT: 1-0 FT: 1-0
26-12
FNL
1-0
1-0
05 Oct 09:00 09:00, 05 Oct fin
HT: 0-0 FT: 0-0
11-23
FNL
0-0
0-0
3.42
3.02
2.34
30 Sep 09:00 09:00, 30 Sep fin
HT: 0-0 FT: 0-0
13-10
FNL
0-0
0-0
2.34
3.18
3.23
25 Sep 11:00 11:00, 25 Sep fin
HT: 1-1 FT: 1-2
R32
1-1
1-2
4.95
3.76
1.69
21 Sep 10:00 10:00, 21 Sep fin
HT: 0-2 FT: 0-3
10-30
FNL
0-2
0-3
4.01
3.38
1.98
14 Sep 09:00 09:00, 14 Sep fin
22-10
FNL
0-0
2-0
1.75
3.48
5.04
07 Sep 10:00 10:00, 07 Sep fin
HT: 1-1 FT: 1-1
9-6
FNL
1-1
1-1
2.48
2.99
3.20
31 Aug 09:00 09:00, 31 Aug fin
8-6
FNL
0-1
1-4
25 Aug 10:00 10:00, 25 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-0
5-9
FNL
0-0
0-0
21 Aug 10:30 10:30, 21 Aug fin
HT: 1-1 FT: 1-3
1R
1-1
1-3
18 Aug 02:00 02:00, 18 Aug fin
9-5
FNL
1-0
3-0
14 Aug 11:00 11:00, 14 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-2
5-8
FNL
0-0
0-2
10 Aug 09:00 09:00, 10 Aug fin
5-5
FNL
1-1
2-1
03 Aug 10:00 10:00, 03 Aug fin
2-5
FNL
1-0
2-1
2.39
2.97
3.38
28 Jul 02:00 02:00, 28 Jul fin
HT: 1-0 FT: 1-0
4-2
FNL
1-0
1-0

Enisey Results

Fakel Voronezh Results

Enisey Goals

Fakel Voronezh Goals

Enisey Strength

calculated by the robot

Fakel Voronezh Strength

calculated by the robot

Enisey Goals (Last 30 games)

Total Scored: 22. Total Conceded: 46

Fakel Voronezh Goals (Last 30 games)

Total Scored: 23. Total Conceded: 47

Enisey Scorers (Last 15 games)

Player 05 Oct 12 Oct 19 Oct 23 Oct 27 Oct 03 Nov 09 Nov 13 Nov 17 Nov 23 Nov 22 Jan 03 Feb 14 Feb 17 Feb 20 Feb Total
Aleksandr Lomakin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Mikhail Komkov 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Konstantin Savichev 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Artur Sarkisov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Artyom Savichev 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Artem Delkin 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Maksim Rudnev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pavel Rozhkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Denis Nikitin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fakel Voronezh Scorers (Last 15 games)

Player 05 Oct 12 Oct 19 Oct 23 Oct 27 Oct 03 Nov 09 Nov 13 Nov 17 Nov 23 Nov 28 Jan 05 Feb 14 Feb 17 Feb 20 Feb Total
Maksim Grigoryev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
Mikhail Petrusev 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ruslan Koryan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ilya Mazurov 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Artur Ryabokobylenko 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Roman Pukhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oleg Dmitriev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Enisey Bad Boy (Last 30 games)

Player Date

Fakel Voronezh Bad Boy (Last 30 games)

Player Date
ALEKSANDR MANUKOVSKY 12.02.2019

Game Prediction

calculated by the bots
Bot Bot2 Bot3 Bot4 Bot5
Enisey 1.50 1.33 1.69 1.39 1.13
Fakel Voronezh 0.83 1.33 0.83 1.29 1.38
HT: FT: ET: PN: