Matsumoto Yamaga
-
Vegalta Sendai

Postponed

Face To Face

K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
04 Mar 05:00 05:00, 04 Mar post
GS
05 Oct 01:00 01:00, 05 Oct fin
32-25
J1
0-1
0-1
2.02
3.48
3.92
15 Jun 06:00 06:00, 15 Jun fin
16-13
J1
0-1
0-1
2.61
3.34
2.84

Matsumoto Yamaga Last Games

0 - - - 0 - 0 + 0 - - - - 0 - 0 0 - 0 + 0 - 0 + 0 0 - - - 0 - + ? ?
K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
14 Mar 03:00 03:00, 14 Mar post
3-3
J2
08 Mar 03:00 03:00, 08 Mar post
3-0
J2
04 Mar 05:00 05:00, 04 Mar post
GS
01 Mar 00:00 00:00, 01 Mar post
3-3
J2
2.06
3.16
4.09
26 Feb 05:30 05:30, 26 Feb post
GS
1.64
3.84
5.49
23 Feb 02:00 02:00, 23 Feb fin
HT: 0-0 FT: 1-2
0-0
J2
0-0
1-2
3.26
2.99
2.47
16 Feb 01:00 01:00, 16 Feb fin
HT: 1-1 FT: 4-1
GS
1-1
4-1
1.69
3.81
5.12
07 Dec 00:00 00:00, 07 Dec fin
30-35
J1
0-0
1-1
30 Nov 00:00 00:00, 30 Nov fin
HT: 3-0 FT: 4-1
41-30
J1
3-0
4-1
2.18
3.48
3.45
23 Nov 00:00 00:00, 23 Nov fin
30-61
J1
0-1
0-1
4.00
3.81
1.91
10 Nov 01:00 01:00, 10 Nov fin
HT: 1-0 FT: 1-0
32-30
J1
1-0
1-0
2.33
3.17
3.45
02 Nov 02:00 02:00, 02 Nov fin
HT: 1-0 FT: 1-1
49-29
J1
1-0
1-1
1.73
3.59
5.45
18 Oct 06:00 06:00, 18 Oct fin
28-55
J1
1-0
1-1
3.65
3.23
2.22
05 Oct 01:00 01:00, 05 Oct fin
32-25
J1
0-1
0-1
2.02
3.48
3.92
29 Sep 01:00 01:00, 29 Sep fin
HT: 0-0 FT: 0-0
24-52
J1
0-0
0-0
4.58
3.23
1.98
14 Sep 06:00 06:00, 14 Sep fin
HT: 1-0 FT: 2-1
29-24
J1
1-0
2-1
1.70
4.05
4.91
31 Aug 06:00 06:00, 31 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-0
23-35
J1
0-0
0-0
2.92
2.78
3.01
23 Aug 06:30 06:30, 23 Aug fin
30-20
J1
1-0
1-2
18 Aug 05:00 05:00, 18 Aug fin
19-30
J1
0-0
1-1
10 Aug 05:00 05:00, 10 Aug fin
25-19
J1
1-0
1-0
04 Aug 06:00 06:00, 04 Aug fin
38-18
J1
0-0
0-0
1.38
4.66
9.43
20 Jul 05:00 05:00, 20 Jul fin
17-28
J1
0-0
2-2
5.08
3.47
1.81
13 Jul 05:00 05:00, 13 Jul fin
HT: 0-0 FT: 0-1
17-14
J1
0-0
0-1
2.88
3.08
2.76
07 Jul 01:00 01:00, 07 Jul fin
27-16
J1
1-1
1-1
1.84
3.74
4.44
03 Jul 06:00 06:00, 03 Jul fin
HT: 1-0 FT: 1-1 ET: 2-3
2R
1-0
1-1
2-3
29 Jun 05:00 05:00, 29 Jun fin
HT: 0-1 FT: 1-3
16-17
J1
0-1
1-3
22 Jun 05:00 05:00, 22 Jun fin
27-16
J1
0-0
1-0
1.67
4.05
5.16
15 Jun 06:00 06:00, 15 Jun fin
16-13
J1
0-1
0-1
2.61
3.34
2.84
01 Jun 05:00 05:00, 01 Jun fin
15-12
J1
0-0
1-1
2.67
3.49
2.70
26 May 02:00 02:00, 26 May fin
24-12
J1
0-1
0-1
1.58
4.36
5.66

Vegalta Sendai Last Games

+ - 0 - + + - + + + + - - 0 + - + 0 0 - + - 0 - + - + - + - - 0 ? ?
K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
14 Mar 00:00 00:00, 14 Mar post
1-0
J1
07 Mar 00:00 00:00, 07 Mar post
1-1
J1
04 Mar 05:00 05:00, 04 Mar post
GS
01 Mar 00:00 00:00, 01 Mar post
3-1
J1
1.95
3.70
3.92
26 Feb 05:00 05:00, 26 Feb post
GS
3.77
3.35
2.08
22 Feb 00:00 00:00, 22 Feb fin
HT: 1-1 FT: 1-1
0-0
J1
1-1
1-1
2.85
3.46
2.50
16 Feb 00:00 00:00, 16 Feb fin
GS
3-2
5-2
1.97
3.52
3.76
07 Dec 00:00 00:00, 07 Dec fin
52-41
J1
0-0
1-0
1.59
4.32
5.56
30 Nov 00:00 00:00, 30 Nov fin
HT: 1-0 FT: 2-0
38-47
J1
1-0
2-0
2.23
3.58
3.26
23 Nov 01:00 01:00, 23 Nov fin
HT: 0-0 FT: 2-0
38-38
J1
0-0
2-0
2.10
3.50
3.67
09 Nov 23:05 23:05, 09 Nov fin
35-35
J1
1-0
2-0
2.23
3.29
3.54
02 Nov 00:00 00:00, 02 Nov fin
HT: 1-0 FT: 2-0
35-35
J1
1-0
2-0
1.86
3.79
4.24
19 Oct 01:00 01:00, 19 Oct fin
HT: 0-1 FT: 0-2
33-32
J1
0-1
0-2
1.97
4.00
3.61
05 Oct 01:00 01:00, 05 Oct fin
32-25
J1
0-1
0-1
2.02
3.48
3.92
28 Sep 06:00 06:00, 28 Sep fin
31-48
J1
0-1
1-1
2.86
3.84
2.35
18 Sep 06:00 06:00, 18 Sep fin
4R
0-0
2-1
5.08
3.99
1.64
14 Sep 01:00 01:00, 14 Sep fin
39-28
J1
0-1
1-3
1.76
4.15
4.37
31 Aug 06:30 06:30, 31 Aug fin
HT: 0-1 FT: 2-1
24-28
J1
0-1
2-1
2.77
3.47
2.59
24 Aug 06:00 06:00, 24 Aug fin
27-29
J1
0-0
1-1
17 Aug 06:00 06:00, 17 Aug fin
26-39
J1
0-1
2-2
14 Aug 05:30 05:30, 14 Aug fin
3R
0-0
1-0
10 Aug 06:00 06:00, 10 Aug fin
HT: 0-0 FT: 1-0
45-26
J1
0-0
1-0
03 Aug 06:00 06:00, 03 Aug fin
HT: 2-1 FT: 2-1
23-17
J1
2-1
2-1
2.11
3.55
3.57
20 Jul 06:00 06:00, 20 Jul fin
HT: 0-0 FT: 0-0
30-22
J1
0-0
0-0
1.74
4.01
4.69
13 Jul 06:00 06:00, 13 Jul fin
22-31
J1
0-2
0-4
2.92
3.50
2.45
06 Jul 06:00 06:00, 06 Jul fin
21-22
J1
1-0
1-0
2.36
3.37
3.18
03 Jul 06:00 06:00, 03 Jul fin
HT: 1-1 FT: 4-1
2R
1-1
4-1
30 Jun 06:00 06:00, 30 Jun fin
19-27
J1
1-1
2-1
26 Jun 06:00 06:00, 26 Jun fin
HT: 0-0 FT: 1-0
PO
0-0
1-0
2.47
3.42
2.83
23 Jun 06:00 06:00, 23 Jun fin
HT: 0-0 FT: 2-0
16-33
J1
0-0
2-0

Matsumoto Yamaga Results

Vegalta Sendai Results

Matsumoto Yamaga Goals

Vegalta Sendai Goals

Matsumoto Yamaga Strength

calculated by the robot

Vegalta Sendai Strength

calculated by the robot

Matsumoto Yamaga Goals (Last 30 games)

Total Scored: 16. Total Conceded: 37

Vegalta Sendai Goals (Last 30 games)

Total Scored: 38. Total Conceded: 38

Matsumoto Yamaga Scorers (Last 15 games)

Player 10 Aug 18 Aug 23 Aug 31 Aug 14 Sep 29 Sep 05 Oct 18 Oct 02 Nov 10 Nov 23 Nov 30 Nov 07 Dec 16 Feb 23 Feb Total
Toyofumi Sakano 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Ryo Nagai 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Junior Serginho 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ryo Takahashi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Taro Sugimoto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hiroki Mizumoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tomoyuki Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Yuto Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Vegalta Sendai Scorers (Last 15 games)

Player 17 Aug 24 Aug 31 Aug 14 Sep 18 Sep 28 Sep 05 Oct 19 Oct 02 Nov 09 Nov 23 Nov 30 Nov 07 Dec 16 Feb 22 Feb Total
Shun Nagasawa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Ryohei Michibuchi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Ramon Lopes 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Simao Mate 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Yasuhiro Hiraoka 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Wataru Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Yoshiki Matsushita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Katsuya Nagato 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kunimitsu Sekiguchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Matsumoto Yamaga Bad Boy (Last 30 games)

Player Date

Vegalta Sendai Bad Boy (Last 30 games)

Player Date

Game Prediction

calculated by the bots
Bot Bot2 Bot3 Bot4 Bot5
Matsumoto Yamaga 1.00 1.00 1.08 1.06 0.75
Vegalta Sendai 1.00 1.17 0.90 1.18 1.38
HT: FT: ET: PN: