Face To Face

K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
07 Nov 09:00 09:00, 07 Nov fin
HT: 2-0 FT: 2-0
FRI
2-0
2-0
18 Jun 10:30 10:30, 18 Jun fin
HT: 0-1 FT: 0-1
FRI
0-1
0-1
10 Jun 10:00 10:00, 10 Jun fin
HT: 1-0 FT: 1-1
3-1
FRI
1-0
1-1

Belarus (W) Last Games

- - - + - - + + + - 0 + - - + - - - - - - - - + + 0 + + - -
K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
07 Nov 09:00 09:00, 07 Nov fin
HT: 2-0 FT: 2-0
FRI
2-0
2-0
08 Oct 12:00 12:00, 08 Oct fin
HT: 0-0 FT: 0-1
QR
0-0
0-1
6.81
4.19
1.42
04 Oct 11:45 11:45, 04 Oct fin
HT: 1-3 FT: 1-7
QR
1-3
1-7
03 Sep 13:00 13:00, 03 Sep fin
HT: 2-0 FT: 6-0
QR
2-0
6-0
18 Jun 10:30 10:30, 18 Jun fin
HT: 0-1 FT: 0-1
FRI
0-1
0-1
12 Jun 12:00 12:00, 12 Jun fin
HT: 1-0 FT: 1-1
FRI
1-0
1-1
08 Apr 05:00 05:00, 08 Apr fin
HT: 0-3 FT: 1-4
0-3
FRI
0-3
1-4
05 Apr 07:00 07:00, 05 Apr fin
HT: 0-1 FT: 1-3
0-0
FRI
0-1
1-3
31 Aug 10:00 10:00, 31 Aug fin
HT: 0-1 FT: 1-4
WWCQ
0-1
1-4
27 Jul 09:00 09:00, 27 Jul fin
HT: 1-1 FT: 1-1 PN: 1-2
0-0
FRI
1-1
1-1
1-2
12 Jun 11:00 11:00, 12 Jun fin
HT: 0-3 FT: 0-5
WWCQ
0-3
0-5
07 Jun 14:35 14:35, 07 Jun fin
HT: 1-1 FT: 2-1
WWCQ
1-1
2-1
10 Apr 10:00 10:00, 10 Apr fin
HT: 0-0 FT: 1-0
WWCQ
0-0
1-0
24 Nov 13:00 13:00, 24 Nov fin
HT: 2-0 FT: 3-0
WWCQ
2-0
3-0
23 Oct 10:00 10:00, 23 Oct fin
HT: 0-2 FT: 0-4
0-0
FRI
0-2
0-4
19 Oct 11:00 11:00, 19 Oct fin
HT: 1-1 FT: 1-2
WWCQ
1-1
1-2
19 Sep 11:00 11:00, 19 Sep fin
HT: 0-0 FT: 1-0
WWCQ
0-0
1-0
15 Sep 12:00 12:00, 15 Sep fin
HT: 3-1 FT: 4-1
WWCQ
3-1
4-1
30 Jul 11:30 11:30, 30 Jul fin
HT: 0-3 FT: 1-6
FINAL
0-3
1-6
28 Jul 09:00 09:00, 28 Jul fin
HT: 1-0 FT: 2-0
SF
1-0
2-0
10 Jun 10:00 10:00, 10 Jun fin
HT: 1-0 FT: 1-1
3-1
FRI
1-0
1-1
11 Apr 10:00 10:00, 11 Apr fin
HT: 0-2 FT: 0-4
3-3
FRI
0-2
0-4
20 Sep 11:00 11:00, 20 Sep fin
HT: 1-0 FT: 2-0
QR
1-0
2-0
15 Sep 11:00 11:00, 15 Sep fin
HT: 4-1 FT: 6-2
QR
4-1
6-2
28 Jul 11:30 11:30, 28 Jul fin
HT: 1-1 FT: 1-4
0-0
FRI
1-1
1-4
07 Jun 11:00 11:00, 07 Jun fin
HT: 0-1 FT: 0-1
QR
0-1
0-1
12 Apr 11:00 11:00, 12 Apr fin
HT: 0-3 FT: 0-5
QR
0-3
0-5
26 Nov 07:00 07:00, 26 Nov fin
HT: 0-0 FT: 0-2
QR
0-0
0-2
23 Oct 14:45 14:45, 23 Oct fin
HT: 1-0 FT: 7-0
QR
1-0
7-0
19 Oct 09:00 09:00, 19 Oct fin
HT: 1-0 FT: 3-0
QR
1-0
3-0

Estonia (W) Last Games

- - - 0 - + 0 - - - - 0 0 - - + - 0 - - - 0 + - + - - - - - 0 -
K/O
Home
Away
Pts
HT
FT
ET
PN
1
X
2
07 Nov 09:00 09:00, 07 Nov fin
HT: 2-0 FT: 2-0
FRI
2-0
2-0
08 Oct 12:15 12:15, 08 Oct fin
HT: 1-1 FT: 1-2
QR
1-1
1-2
3.65
3.38
1.95
04 Oct 09:00 09:00, 04 Oct fin
HT: 0-0 FT: 0-0
QR
0-0
0-0
03 Sep 12:00 12:00, 03 Sep fin
HT: 2-0 FT: 4-0
QR
2-0
4-0
30 Aug 12:00 12:00, 30 Aug fin
HT: 0-3 FT: 0-7
QR
0-3
0-7
18 Jun 10:30 10:30, 18 Jun fin
HT: 0-1 FT: 0-1
FRI
0-1
0-1
15 Jun 07:00 07:00, 15 Jun fin
HT: 0-0 FT: 0-2
TOUR
0-0
0-2
14 Jun 11:00 11:00, 14 Jun fin
HT: 0-0 FT: 3-0
TOUR
0-0
3-0
03 Apr 08:30 08:30, 03 Apr fin
HT: 0-1 FT: 0-1
0-0
FRI
0-1
0-1
02 Mar 05:15 05:15, 02 Mar fin
HT: 1-0 FT: 1-0
TOUR
1-0
1-0
28 Feb 03:00 03:00, 28 Feb fin
HT: 0-1 FT: 0-1
TOUR
0-1
0-1
27 Feb 03:00 03:00, 27 Feb fin
HT: 0-0 FT: 0-0
TOUR
0-0
0-0
08 Nov 14:00 14:00, 08 Nov fin
HT: 3-0 FT: 4-0
3-0
FRI
3-0
4-0
04 Oct 12:00 12:00, 04 Oct fin
HT: 0-2 FT: 0-3
0-0
FRI
0-2
0-3
02 Sep 09:00 09:00, 02 Sep fin
HT: 0-0 FT: 2-0
TOUR
0-0
2-0
31 Aug 10:00 10:00, 31 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-0
TOUR
0-0
0-0
08 Feb 12:30 12:30, 08 Feb fin
HT: 4-0 FT: 4-1
6-3
FRI
4-0
4-1
05 Feb 09:00 09:00, 05 Feb fin
HT: 0-0 FT: 0-1
6-0
FRI
0-0
0-1
19 Oct 05:00 05:00, 19 Oct fin
HT: 3-0 FT: 6-0
0-0
FRI
3-0
6-0
05 Aug 08:00 08:00, 05 Aug fin
HT: 0-1 FT: 0-3
TOUR
0-1
0-3
04 Aug 11:00 11:00, 04 Aug fin
HT: 0-0 FT: 0-0
TOUR
0-0
0-0
10 Jun 10:00 10:00, 10 Jun fin
HT: 1-0 FT: 1-1
3-1
FRI
1-0
1-1
11 Apr 08:00 08:00, 11 Apr fin
HT: 0-0 FT: 0-1
WWCQ
0-0
0-1
08 Apr 08:00 08:00, 08 Apr fin
HT: 2-0 FT: 2-1
WWCQ
2-0
2-1
06 Apr 06:00 06:00, 06 Apr fin
HT: 0-2 FT: 0-4
WWCQ
0-2
0-4
15 Mar 09:00 09:00, 15 Mar fin
HT: 0-0 FT: 0-0 PN: 5-4
FINAL
0-0
0-0
5-4
13 Mar 05:00 05:00, 13 Mar fin
HT: 0-0 FT: 0-0
GS
0-0
0-0
11 Mar 03:30 03:30, 11 Mar fin
HT: 1-0 FT: 3-0
GS
1-0
3-0
15 Sep 14:05 14:05, 15 Sep fin
HT: 3-0 FT: 5-0
QR
3-0
5-0
07 Aug 08:00 08:00, 07 Aug fin
HT: 0-0 FT: 1-1
0-0
FRI
0-0
1-1

Belarus (W) Results

Estonia (W) Results

Belarus (W) Goals

Estonia (W) Goals

Belarus (W) Strength

calculated by the robot

Estonia (W) Strength

calculated by the robot

Belarus (W) Goals (Last 30 games)

Total Scored: 41. Total Conceded: 65

Estonia (W) Goals (Last 30 games)

Total Scored: 12. Total Conceded: 56

Belarus (W) Scorers (Last 15 games)

Player 19 Oct 23 Oct 24 Nov 10 Apr 07 Jun 12 Jun 27 Jul 31 Aug 05 Apr 08 Apr 12 Jun 18 Jun 03 Sep 04 Oct 08 Oct Total
Anastasia Shcherbachenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4
Anastasia Kharlanova 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Karina Olkhovik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Anna Kozyupa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valeria Karachun 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anastasia Shlapakova 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marharyta Yushko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Anastasia Shuppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Karalina Zhytko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Viktoriya Kazakevich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Anastasia Linnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Estonia (W) Scorers (Last 15 games)

Player 31 Aug 02 Sep 04 Oct 08 Nov 27 Feb 28 Feb 02 Mar 03 Apr 14 Jun 15 Jun 18 Jun 30 Aug 03 Sep 04 Oct 08 Oct Total
Kairi Himanen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kristina Bannikova 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Liisa Merisali 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Katrin Loo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Belarus (W) Bad Boy (Last 30 games)

Player Date

Estonia (W) Bad Boy (Last 30 games)

Player Date

Game Prediction

calculated by the bots
Bot Bot2 Bot3 Bot4 Bot5
Belarus (W) 1.33 1.33 1.27 1.27 1.88
Estonia (W) 0.83 1.00 0.94 1.11 0.50
HT: FT: ET: PN: